Music

The Soundtrack of Rock Opera
Torikago Shoujo No Kareinaru Dasshutsugeki -Single-icon-downloadicon-download
 1. Torikago Shoujo No Kareinaru Dasshutsugeki // Lacroix Despheres - Torikago Shoujo No Kareinaru Dasshutsugeki -Single-
Dernier Paradis act2icon-downloadicon-download
 1. Vox arcana // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act2
 2. Scivias (Album Ver.) // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act2
 3. Diarium // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act2
 4. Passiflora caerulea (Album Ver.) // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act2
 5. Le Sortilege // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act2
 6. Symphonia ~Seijaku no Chikai~ // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act2
 7. La rue de l’espoir // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act2
Tenkei no Hitomi -Single-
 1. Tenkei no Hitomi // Lacroix Despheres - Tenkei no Hitomi -Single-
 2. Tenkei no Hitomi (Instrumental ver.) // Lacroix Despheres - Tenkei no Hitomi -Single-
 3. Tenkei no Hitomi (Orchestral ver.) // Lacroix Despheres - Tenkei no Hitomi -Single-
Dernier Paradis act1icon-downloadicon-download
 1. Prologue // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act1
 2. La Vérité Fermée // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act1
 3. Iris // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act1
 4. Ouverture de la Soiree // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act1
 5. Inishie No Toki Yori Maiorishi Mono Tachi (Album Version) // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act1
 6. Fiore // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act1
 7. …Avec La Viellie Melodie // Lacroix Despheres - Dernier Paradis act1
Scivias/Passiflora caerulea -Single-
 1. Scivias // Lacroix Despheres - Scivias/Passiflira caerulea -Single-
 2. Passiflora caerulea // Lacroix Despheres - Scivias/Passiflira caerulea -Single-
Inishie No Toki Yori Maiorishi Mono Tachi -Single-
 1. Inishie No Toki Yori Maiorishi Mono Tachi // Lacroix Despheres - Inishie No Toki Yori Maiorishi Mono Tachi -Single-
 2. Inishie no Waltz // Lacroix Despheres - Inishie no Toki yori Maiorishi Mono Tachi -Single-